نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ (2020/08/07)
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ (2020/08/09)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ از تاریخ 17 الی 19 مرداد 1399 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی گردشگری هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی