4
نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

۲۶ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/18)
۲۶ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/18)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن، در تاریخ 26 مهر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی