نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/18)
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/18)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن، در تاریخ 28 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی