نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17
31A،31B،35،38،44-1،44-2،40،41

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران دوازدهمين دوره از تاریخ 23 الی 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران دوازدهمين دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران دوازدهمين دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی