نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

۹ اسفند ۱۴۰۰ (2022/02/28)
۱۲ اسفند ۱۴۰۰ (2022/03/03)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17
31A،31B،35،38،44-1،44-2،40،41

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از تاریخ 9 الی 12 اسفند 1400  در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی