4
نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی چین هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی چین هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی چین هنگ کنگ

۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
۲۴ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/16)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات الکترونیکی هنگ کنگ از تاریخ 21 الی 24  مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات الکترونیکی هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات الکترونیکی هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی