نمایشگاه تجهیزات عروسی چین هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات عروسی چین هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات عروسی چین هنگ کنگ

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/09)
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/11)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه تجهیزات عروسی چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ از تاریخ 20 الی 22 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی