نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

۳ دی ۱۳۹۷ (2018/12/24)
۶ دی ۱۳۹۷ (2018/12/27)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران اولین دوره از تاریخ 3 الی 6 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی