4
نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی ایران تهران

۲۰ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/11)
۲۳ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/14)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی ایران تهران

برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی تهران از تاریخ 20 الی 23 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی بین المللی نمای شهری با بهره وری اقتصادی

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی