نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد

نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد

نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد

۷ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/28)
۱۱ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/02)
نمایشگاه بین المللی مشهد
8.000 مترمربع
200 شرکت

نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت کالا و کالای ایرانی و حمایت از کالای ایرانی از تاریخ 7 تا 11 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در دومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد

غرفه سازی در دومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کالای ایرانی مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی