نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

۲۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/12)
۲۳ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/15)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان از تاریخ 20 الی 23 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی