4
نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

۲۴ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/15)
۲۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/18)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
1.000 مترمربع
20 غرفه
سالن عطار

نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد از تاریخ 24 تا 27 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی