نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

۱۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/03)
۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
1.200 مترمربع
23 غرفه
سالن عطار

نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد اولین دوره از تاریخ 12 تا 15 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی مشاورین مشهد اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی