نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

۲۶ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/18)
۲۹ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/21)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو از 27 الی 30 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی