4
نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و تکنولوژی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و تکنولوژی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و تکنولوژی روسیه مسکو

۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/24)
۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/27)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی روسیه

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و تکنولوژی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و مصالح ساختمانی روسیه مسکو از 02 الی 05  مرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و تکنولوژی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و تکنولوژی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی