نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته

نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته

نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته

۲۶ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/16)
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/20)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته از تاریخ 26 الی 30 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه تخصصی موسیقی و صنایع وابسته

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی