نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز

نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز

نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/04)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/07)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز از تاریخ 13 الی 16 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی