نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران

نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران

نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران

۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/26)
۷ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/29)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار تهران از تاریخ 4 الی 7 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی