نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

۲۷ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/19)
۳۰ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/22)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9.000 مترمربع
140 غرفه
4 کشور

نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت ساختمان هوشمند و مصالح ساختمانی از تاریخ 27 تا 30 مهر 1396 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع و تعداد 140 غرفه گذار از 4 کشور برگزار گردید.

ثبت نام در بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

غرفه سازی در بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی