نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران

نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران

نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران

۱۷ دی ۱۳۹۷ (2019/01/07)
۲۱ دی ۱۳۹۷ (2019/01/11)
نمایشگاه بین المللی مصلی تهران
09127967291

نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران از تاریخ 17 الی 21 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مصلی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه جهیزیه ایرانی و لوازم خانگی مصلی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی