نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه تبریز

نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه تبریز

نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه تبریز

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/16)
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/21)
نمایشگاه بین المللی تبریز
14.000 مترمربع

نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه تبریز از تاریخ 26 الی 31 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه ایران تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی