نمایشگاه خانه مدرن شیراز

نمایشگاه خانه مدرن شیراز

نمایشگاه خانه مدرن شیراز

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ (2017/08/15)
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ (2017/08/19)
نمایشگاه بین المللی شیراز
17.000 مترمربع
540 غرفه

نمایشگاه خانه مدرن شیراز

هفتمین نمایشگاه خانه مدرن از تاریخ 24 الی 28 مرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در هفتمین نمایشگاه خانه مدرن شیراز

غرفه سازی در هفتمین نمایشگاه خانه مدرن شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی