نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

۲۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/17)
۳۰ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/21)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 21:00
6.400 مترمربع
سالن پروین اعتصامی

نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز اولین دوره از تاریخ 26 الی 30 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی