نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

۷ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/28)
۱۰ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/31)
نمایشگاه بین المللی تبریز
5.900 مترمربع

نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز از تاریخ 7 الی 10 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

غرفه سازی در نمایشگاه خدمات عروس و داماد تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی