نمایشگاه درب و پنجره شیراز

نمایشگاه درب و پنجره شیراز

نمایشگاه درب و پنجره شیراز

۴ دی ۱۳۹۷ (2018/12/25)
۷ دی ۱۳۹۷ (2018/12/28)
نمایشگاه بین المللی شیراز
10.000 مترمربع
80 شرکت
7 کشور

نمایشگاه درب و پنجره شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه درب و پنجره شیراز هفتمین دوره از تاریخ 4 الی 7 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه درب و پنجره شیراز هفتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه درب و پنجره شیراز هفتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی