نمایشگاه بین المللی قایق ها، تجهیزات و لوازم جانبی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1403/03/25الی1403/03/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کمپ و کاروان و تامین محصولات فضای باز ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت بازی و سرگرمی|نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1402/09/08الی1402/09/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات ( CNR EMLAK ) ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی - (CNR Fair Center)

1402/08/30الی1402/09/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1402/08/04الی1402/08/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1403/03/05الی1403/03/08

مشاهده جزئیات

غرفه سازی در استانبول
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه
نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1402/06/16الی1402/06/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی و فناوری بسته بندی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1402/05/16الی1402/05/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و دامپزشکی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1402/05/09الی1402/05/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی قایق ها ، تجهیزات و لوازم جانبی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آرایشی بهداشتی|نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی|نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

-الی-

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم استانبول ترکیه (AYSAF)
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

-الی-

مشاهده جزئیات