تقویم نمایشگاهی مرکز CNR استانبول - ترکیه Turkey - Istanbul - CNR expo exhibition calendar

تقویم نمایشگاه بین المللی استانبول مرکز نمایشگاهی CNR

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی استانبول مرکز نمایشگاهی CNR در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی و فناوری بسته بندی ترکیه استانبول

CNR Fair Center

1403/06/14   الی   1403/06/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1403/06/17   الی   1403/06/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی زباله و بازیافت آن

نمایشگاه بین المللی فناوری های زیست محیطی، بازیافت و زباله صفر ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

1403/08/10   الی   1403/08/12

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم استانبول ترکیه (AYSAF)

1403/08/24   الی   1403/08/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی املاک

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی استانبول (CNR Fair Center)

1403/09/03   الی   1403/09/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی کمپ و کاروان ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی استانبول CNR Fair Center

1403/09/09   الی   1403/09/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی قایق، تجهیزات و لوازم جانبی ترکیه استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center

1403/12/01   الی   1403/12/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و باغ وحش

نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و دامپزشکی ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی CNR استانبول

1404/02/04   الی   1404/02/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندان پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه استانبول

مرکز نمایشگاهی CNR استانبول

1404/02/18   الی   1404/02/21

مشاهده جزئیات