نمایشگاه ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو

نمایشگاه ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو

نمایشگاه ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/09)
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ (2020/03/12)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو از 18 الی 21 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ساخت خانه های چوبی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی