4
نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد

نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد

نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد

۵ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/27)
۸ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/30)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد از تاریخ 05  تا 08 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی