نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران

نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران

نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/04/26)
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/04/29)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران از تاریخ 31 مرداد الی 6 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه شهرک های صنعتی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی