نمایشگاه شهر هوشمند شیراز

نمایشگاه شهر هوشمند شیراز

نمایشگاه شهر هوشمند شیراز

۱۰ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/01)
۱۳ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/04)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه شهر هوشمند شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند شیراز از تاریخ 10 الی 13 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند شیراز

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی