نمایشگاه صنایع و ماشین آلات سنگ استانبول ترکیه (CNR Fair Center)

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات سنگ استانبول ترکیه (CNR Fair Center)

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات سنگ استانبول ترکیه (CNR Fair Center)

۱۴ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/04)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/07)

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات سنگ استانبول ترکیه (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات سنگ استانبول ترکیه (CNR Fair Center) از 14 الی 17 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات سنگ ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات سنگ ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی