نمایشگاه صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نمایشگاه صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نمایشگاه صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان

۱۸ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/09)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/12)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان از تاریخ 18 الی 21 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان 

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی