نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز

نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز

نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز

۱۹ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/11)
۲۳ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/15)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز از تاریخ 19 الی 23 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی ، موکت ، پرده شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی