نمایشگاه فناوری بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

نمایشگاه فناوری بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

نمایشگاه فناوری بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

۲۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/12)
۲۳ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/15)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه فناوری بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن ، در تاریخ 3 الی 6 مهر 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی