4
نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات ضد حریق چین پکن

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات ضد حریق چین پکن

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات ضد حریق چین پکن

۲۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/12)
۲۳ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/15)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات ضد حریق چین پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن ، در تاریخ 20 الی 23 مهر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات ضد حریق چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی