نمایشگاه قطعات صنعتی برای تولید و مهندسی معکوس ایران تهران

نمایشگاه قطعات صنعتی برای تولید و مهندسی معکوس ایران تهران

نمایشگاه قطعات صنعتی برای تولید و مهندسی معکوس ایران تهران

۲۷ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/16)
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/19)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه قطعات صنعتی برای تولید و مهندسی معکوس ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات صنعتی برای تولید ومهندسی معکوس تهران از تاریخ 27 الی 30 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی قطعات صنعتی برای تولید ومهندسی معکوس تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی قطعات صنعتی برای تولید ومهندسی معکوس تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی