نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

۱۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/09)
۲۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/12)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00
3.700 متر مربع
20 شرکت
سالن های سرو و بهار

نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز از تاریخ 18 الی 21 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی