نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00
4.000 متر مربع
23 شرکت
سالن های سرو و بهار

نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز دومین دوره از تاریخ 22 آبان الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه قهوه و صنایع مرتبط شیراز دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی