نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/05)
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/08)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
86 شرکت کننده

نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان پنجمین دوره از تاریخ 14 الی 17 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان پنجمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی