4
نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

۱ دی ۱۴۰۰ (2021/12/22)
۴ دی ۱۴۰۰ (2021/12/25)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
78 شرکت کننده

نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

برگزاری نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان از تاریخ 1 الی 4 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی