4
نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

۲۶ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/15)
۲۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/18)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
دیگر رویدادهای تجاری تخصصی
نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد از تاریخ 26 تا 29 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی