نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

۲۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/11)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد دوازدهمین دوره از تاریخ 22 تا 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد دوازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا مشهد دوازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی