4
نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

۱۴ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/05)
۱۷ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/08)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد از تاریخ 14 تا 17 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی