نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/08)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد پانزدهمین دوره از تاریخ 16 تا 19 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد پانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری مشهد پانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی