نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/17)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/20)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان از تاریخ 26 الی 29 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی