4
نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

۱۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/08)
۲۰ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/11)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
دسترسی موضوعی
نساجی- منسوجات خانگی- پارچه

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

برگزاری نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان از تاریخ 17 الی 20 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی