نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/13)
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/17)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان چهارمین دوره از تاریخ 22 الی 26 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان چهارمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه منسوجات خانگی و کالای خواب اصفهان چهارمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی