نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

۲۸ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/19)
۳۱ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/22)
نمایشگاه بین المللی تهران
25.000 مترمربع
135 شرکت داخلی و 42 شرکت خارجی
9 کشور

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران هفتمین دوره از تاریخ 28 الی 31 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی