نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

۲۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/17)
۲۹ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/20)
نمایشگاه بین المللی تهران
22.000 مترمربع
120 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران از تاریخ 26 الی 29 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، قطعات و تجهیزات جانبی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی