نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی مادرید

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید از 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مادرید انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید

ثبت نام در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نرم افزار و سنسور های محیط های آبی مادرید (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی