4
نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

۹ دی ۱۴۰۰ (2021/12/30)
۱۲ دی ۱۴۰۰ (2022/01/02)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
نساجی- منسوجات خانگی- پارچه

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 9 تا 12 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی