نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/29)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/01)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد اولین دوره از تاریخ 9 تا 12 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی