نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز

نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز

نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00
6.000 مترمربع
40 شرکت
سالن حافظ

نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز چهاردهمین دوره از تاریخ 22 الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی