نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

۱۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/02)
۱۵ دی ۱۳۹۷ (2019/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران دوازدهمین دوره از تاریخ 12 الی 15 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران دوازدهمین دوره

غرفه سازی در نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران دوازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی