نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

۱۲ دی ۱۴۰۰ (2022/01/02)
۱۵ دی ۱۴۰۰ (2022/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران از تاریخ 12 الی 15 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی