نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

۱۰ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/01)
۱۲ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/03)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو از 10 الی 12  آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی