نمایشگاه کالای چین روسیه مسکو

نمایشگاه کالای چین روسیه مسکو

نمایشگاه کالای چین روسیه مسکو

۴ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/26)
۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/28)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه کالای چین روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو از 4 الی 6 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی کالای چین روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی