4
نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد

۱۴ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/03)
۱۷ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
46 شرکت داخلی
دسترسی موضوعی
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد از تاریخ 14 تا 17 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی و نما مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی