نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (2022/08/13)
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ (2022/08/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
38.000 مترمربع
720 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از تاریخ 22 الی 25 مرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی