نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

۶ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/27)
۹ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/30)
نمایشگاه بین المللی تهران
116 شرکت
سالن 5-6-7-27

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران از تاریخ 6 الی 9 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آلات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی