4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

۲۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/12)
۲۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/15)
نمایشگاه بین المللی تهران
30.000 مترمربع
247 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران از تاریخ 21 الی24 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات تهران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی