4
نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

۲۵ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/16)
۲۸ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/19)
نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان از تاریخ 25 الی 28 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی قهوه، نوشیدنی ها، نان، شیرینی و شکلات اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی