4
نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/18)
۱ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/23)
نمایشگاه بین المللی مشهد
6.500 مترمربع
323 شرکت و غرفه دار
دسترسی موضوعی
لوازم اداری- تجاری و نوشت افزار

نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه مشهد از تاریخ 27 شهریور تا 1 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی