تقویم نمایشگاهی دبی - امارات UAE - Dubai exhibition calendar
https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/03/Intersec-UAE-Dubai-Fa-1.webp

تور نمایشگاه تجهیزات ایمنی و امنیت (intersec) دبی

تاریخ سفر:   1403/10/25

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی تجهیزات ایمنی و امنیت دبی از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/06/Big5-UAE-Dubai-Fa-1.webp

تور نمایشگاه صنعت ساختمان (BIG 5) دبی

تاریخ سفر:   1403/09/06

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی صنعت ساختمان دبی از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.