تقویم نمایشگاهی استانبول - ترکیه Turkey - Istanbul exhibition calendar
https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2023/10/FoodTech-Turkey-Istanbul-Fa.webp

تور نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی (Food Tech) استانبول

تاریخ سفر:   1403/08/02

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی مواد غذایی و نوشیدنی استانبول از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/03/ZUCHEX-Turkey-Istanbul-Fa.webp

تور نمایشگاه لوازم خانه و آشپزخانه (zuchex) استانبول

تاریخ سفر:   1403/06/29

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی لوازم خانه و آشپزخانه استانبول از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.

https://exhibitionmakers.com/wp-content/uploads/2024/02/WorldFood-Turkey-Istanbul-Fa.webp

تور نمایشگاه مواد غذایی استانبول (World food)

تاریخ سفر:   1403/06/12

مدت زمان:   4 روز

برای پیش ثبت نام تور نمایشگاهی مواد غذایی استانبول از طریق فرم درخواست دهید، با شما تماس خواهیم گرفت.