سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیک و کامپیوتر ( الکامپ ) اهواز ایران...

1402/07/04

1402/07/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند اهواز ایران

1402/07/12

1402/07/15

رزرو غرفه

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی صنعت اهواز ایران

1402/08/02

1402/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اهواز ایران

1402/08/23

1402/08/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان اهواز ایران

1402/09/01

1402/09/04

رزرو غرفه

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی اهواز ایران...

1402/09/08

1402/09/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف و تابلو فرش اهواز ایران

1402/09/13

1402/09/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اهواز ایران

1402/09/20

1402/09/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اهواز ایران

1402/09/28

1402/10/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو اهواز ایران

1402/09/28

1402/10/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی مدیریت و خدمات شهری

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/07/12الی1402/07/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف و تابلو فرش اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/13الی1402/09/19

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/11/03الی1402/11/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/08الی1402/09/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و غذاهای دریایی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی دام و طیور اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/11/24الی1402/11/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین لمللی نفت و گاز و پتروشیمی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/10/24الی1402/10/27

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/10/05الی1402/10/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات خودرو اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/28الی1402/10/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/20الی1402/09/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان اهواز ایران
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی اهواز

1402/09/01الی1402/09/04

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2